NASZA HISTORIA
20 lipca 1982

Państwowy Zakład Wychowawczy

Pierwsza placówka pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy powstała na mocy orzeczenia organizacyjnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie z dnia 20 lipca 1982 r. W mury dawnego dworu Gerlicza na nowo wstąpiło życie wraz z dziećmi, które przybyły zamieszkać w Stemplewie 13 września 1982 r. Od początku 13 osób kadry sprawowało opiekę nad 67 wychowankami.

20 lipca 1982
1 września 1984

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima

Państwowy Zakład Wychowawczy został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który swą nazwę zachował przez 32 lata. 11 maja 1996 r. Kuratorium Oświaty w Koninie w uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz z zamysłem tworzenia tradycji szkolnej nadało Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stemplewie imię patrona – Juliana Tuwima. Sztandar dla placówki ufundował wieloletni przyjaciel i sponsor pan Ryszard Andrysiak – Prezes Firmy Eltrans sp. z o.o. z Chorzowa.

1 września 1984
1 września 2016

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Równolegle obok działającego SOSW został utworzony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

1 września 2016
1 stycznia 2017

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zostały połączone w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

1 stycznia 2017
1 września 2021

Centrum Kształcenia Zawodowego i Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Powołano Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stemplewie. Obie nowopowstałe placówki – CKZ i SSM włączono do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi kształcenie ustawiczne dla młodzieży i dla dorosłych w formach pozaszkolnych tj.
1) kwalifikacyjne kursy zawodowe min. rolnik, technik rolnik, kucharz, cukiernik, pszczelarz, ogrodnik, kelner, barman, pracownik obsługi hotelowej
2) kursy umiejętności zawodowych
3) kursy kompetencji ogólnych
4) kursy, inne niż wymienione w punktach 1-3, umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności kwalifikacji zawodowych.
5) prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
6) współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe stanowi bazę noclegową dla wycieczek szkolnych, turystów i grup zorganizowanych.

1 września 2021
1 września 2023

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

1 września 2023

Ostatnie artykuły