Andrzej Zielonka

Dyrektor

tel.: +48 609 445 589
fax: +48 63 288 11 07
e-mail: dyrektor@zpewirstemplew.pl

Dominika Jankowska

Wicedyrektor

tel.: +48 63 288 11 06 wew.113
e-mail: wicedyrektor@zpewirstemplew.pl

Piotr Wawrzyniak

Kierownik internatu

tel.: +48 63 288 11 06 wew. 103
e-mail: kierownik@zpewirstemplew.pl

Paweł Gawron

Kierownik szkolenia praktycznego

tel.: +48 63 288 11 06
e-mail: pgawron@zpewirstemplew.pl