Informacje dla rodziców

Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

Dla Szkoły Podstawowej  w SOSW i Szkoły Podstawowej w MOS

język polski – 14.05.2024 r. godz. 9.00

matematyka – 15.05.2024 r. godz. 9.00

język obcy – 16.05.2024 r. godz. 9.00

Regulaminy

Rada Rodziców SOSW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Beata Budka
Sekretarz – Edyta Kucina
Skarbnik – Monika Cichocka
Członek –  Paweł Andrzejczak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Agnieszka Żebrowska
Z-ca przewodniczącego – Anna Saganiak
Członek – Ewelina Pająk

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.

GODZINY PRACY GABINETÓW

Psycholog MOS i BS3 Sylwia Łagodzińska-Włodarczyk

Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 11.00 -17.00
Środa 13.30 - 17.30
Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 10.15 - 15.15

Psycholog SOSW Katarzyna Dębska

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 13.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 13.00 - 17.00
Piątek 8.00 - 14.00

Pedagog MOS Elżbieta Łukasiewicz

Poniedziałek 11.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 11.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Pedagog SOSW i BS3 Agnieszka Dulas

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 9.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 8.00 - 13.00

Socjoterapeuta i pedagog MOS Emilia Charuba

Poniedziałek
Wtorek 12.50 - 17.15
Środa 12.50 - 18.05
Czwartek 12.50 - 17.15
Piątek 12.50 - 17.15