Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne dla młodzieży i dla dorosłych w formach pozaszkolnych, tj.

 1. kwalifikacyjne kursy zawodowe min. rolnik, pszczelarz, ogrodnik, kucharz, cukiernik, kelner, barman, pracownik obsługi hotelowej, elektryk, technik administracji, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , murarz- tynkarz
 2. kursy umiejętności zawodowych
 3. kursy kompetencji ogólnych
 4. kursy, inne niż wymienione w punktach 1-3, umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności kwalifikacji zawodowych
 5. prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 6. współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ROLNIK

W kwalifikacji ROL.04  – prowadzenie produkcji rolniczej –  613003.

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Łódzką Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik, uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:

 • zakupu ziemi
 • otwarcia gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwania dopłat,
 • uzyskiwania dotacji,     
KUCHARZ

W kwalifikacji Kucharz – Przygotowanie i wydawanie dań –  HGT.02. – 512001

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe). Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Łódzką Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kucharz.
Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji Kucharza umożliwia m.in.: przyrządzanie różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, ciast i deserów. Perspektywy pracy:

 • Restauracje,
 • Jadłodajnie,
 • Stołówki,
 • Hotele,
 • Firmy cateringowe,
 • własna działalność gospodarcza.
CUKIERNIK

W kwalifikacji Cukiernik 751201, SPC.01, dawniej TG.04

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego i po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Cukiernik. Kursant ma możliwość m.in.:  podjęcia zatrudnienia w cukierniach, restauracjach, hotelach, firmach produkujących czekolady lub słodycze, czy też w manufakturach słodyczy, własna działalność gospodarcza.

KELNER

W kwalifikacji Kelner, HGT.01

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy.

Ukończenie kkz oraz uzyskanie kwalifikacji Kelnera umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia we wszystkich lokalach gastronomicznych, restauracjach, a także pubach, dyskotekach, hotelach lub firmach cateringowych.

ELEKTRYK

W kwalifikacji Elektryk – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – ELE.02

BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Elektryk +Kurs SEP 
Uprawnienia: Elektryka 
Czas trwania kursu:  z egzaminem teoretycznym i praktycznym 1 rok od 07.09.2023 r do 31.08.2024 r
Zajęcia odbywają się: w trybie zaoczny

Uprawnienia Państwowe ważne w całej UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
Zajęcia praktyczne w pracowni oraz w zakładach pracy
Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
Praca dla Ciebie po KKZ : 

 • budowy
 • pogotowie energetyczne
 • warsztaty
 • własna działalność
 • firmy elektryczne
 • możliwość pracy za granicą ( Dania, Norwegia) – ułatwiamy  kontrakty zagraniczne.

Przedmioty realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy komunikacji społecznej
 • technologia i materiałoznawstwo
 • pracownia pomiarów elektrycznych
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez słuchacza: 

kwalifikacje na poziomie Elektryka ELE.02 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed Łódzką OKE w Stemplewie.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji: 

Ukończone 18 lat
Podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie ), oświadczenia
Ostatnie świadectwo szkolne, wykształcenie min podstawowe
Do wglądu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Osoby z poza UE karta pobytu.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie ZPEWIR w Stemplewie.
Opłaty:  za badania lekarskie – 60 zł lub we własnym zakresie u lekarza profilaktyka medycyny pracy o przydatności do zawodu.

MONTER ZABUDOWY...

W kwalifikacji – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy zawodu 712905  

BUD.11. – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych składa się trzech kwalifikacji:  
(B.5.) Montaż systemów suchej zabudowy
(B.6.) Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich
(B.7.) Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Uprawnienia Państwowe ważne w UE 

Uprawnienia w 1 –  1,5 roku/ 3 semestry
Zajęcia odbywają się:  dziennie, wieczorowo, zaocznie

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
Zajęcia praktyczne we własnej pracowni oraz w zakładach pracy
Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.


Absolwent KKZ kształcących w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe, takie jak: montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych) i okładzinowe (wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych).

MURARZ-TYNKARZ

W kwalifikacji – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy zawodu 712905  

BUD.12. -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 – 2 lat  dla osób dorosłych

Wykwalifikowaną kadrę
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz bazę dydaktyczną

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacz zdobywa uprawnienia  do Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kwalifikacja w zawodzie Murarz – tynkarz )

Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, dostaniesz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Murarz- tynkarz, posiadając wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie lub wyższe możesz uzyskać DYPLOM potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE w zawodzie Murarz – Tynkarza

PSZCZELARZ

W budowie

TECHNIK ROLNIK

W kwalifikacji ROL.10 – Organizowanie i nadzorowanie  produkcji rolniczej – Technik Rolnik

Oferujemy: * Zdobycie kwalifikacji w 1,5 roku dla osób dorosłych

* Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Słuchacz ubiegający się o kwalifikację ROL.10 powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać  minimum wykształcenie średnie oraz ukończoną rolniczą szkołę ponadpodstawową ew. posiadać kwalifikacje R.3.  lub ROL 04 prowadzenie produkcji rolniczej.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną  słuchacz zdobywa uprawnienia rolnicze i tytuł Technik Rolnik.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY   

Możesz być słuchaczem kursu uczęszczając równolegle do innej szkoły średniej, studiując lub pracując

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gmin
 • instytucjach służby rolnej
 • indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)
TECHNIK ADMINISTRACJI

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5  roku dla osób dorosłych ( wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik Administracji  uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie:  Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01) umożliwia to m.in.: podjęcie zatrudnienia w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Opłaty za badania i zaświadczenie lekarskie  – 80 zł lub we własnym zakresie u lekarza profilaktyka medycyny pracy o przydatności do zawodu w ZOZ Łęczyca.

Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technika Administracji.

Do zadań zawodowych Technika Administracji należy:
 – organizacja i gromadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa,
 – wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 – dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji,
 – sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu),
 – kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów,
 – prowadzenie korespondencji,
 – redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych,
 – wykonywanie prac biurowych,
 – prowadzenie postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu KKZ i po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji. (Kod zawodu: 334306)

ZAPISY I INFORMACJE

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie, tel. 63 288 11 06

e-mail: pgawron@zpewirstemplew.pl (kierownik szkolenia praktycznego)

e-mail: sekretariat@zpewirstemplew.pl

PORTAL ZDAJĄCEGO. System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie