Internat

Funkcję opiekuńczo-wychowawczą w ZPEWiR w Stemplewie spełnia internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego.
Głównym celem pracy opiekuńczo-wychowawczej jest wdrażanie do samodzielnego bytowania, nauki życia w zespole, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, nauczanie własnej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i ukazywanie pozytywnych wzorców.
Kadrę wychowawczą stanowią wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, stwarzając atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania.
Dzieci i młodzież uczące się w naszym ośrodku mogą zostać przyjęte do internatu po wcześniejszym złożeniu przez rodziców odpowiedniego podania. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie, jeśli sytuacja materialna rodziny na to pozwala.
Internat funkcjonuje 24 godziny na dobę i otacza wszechstronną, fachową opieką w okresie trwania nauki w szkole i w czasie weekendów. Przez lata swego istnienia wypracowano właściwe metody i formy pracy z dziećmi. Różnorodność zajęć umożliwia wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Wszyscy wychowankowie mogą korzystać z różnych form zajęć pozalekcyjnych. Działają koła zainteresowań między innymi: teatralne, kulinarne, taneczno-muzyczne oraz drużyny harcerskie. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala im na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje, rozwija nie tylko uzdolnienia, ale także działalność poznawczą, moralną, artystyczną. Młodzież w internacie czuje się bezpiecznie, jest akceptowana i rozumiana przez wychowawców.
W naszym internacie panuje domowa atmosfera, wśród wychowanków zawiązują się przyjaźnie trwające wiele lat. Mieszkają zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze pod opieką wychowawcy prowadzącego.
Wychowankowie mieszkają w pokojach o wysokim standardzie wyposażenia. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz łazienki z prysznicami i toaletą dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Podopieczni są przydzielani do grup wychowawczych według wieku i stopnia niepełnosprawności. W internacie funkcjonują również grupy dzieci z autyzmem
Internat stara się zaspokoić wszelkie potrzeby wychowanków, a kadra dokłada wszelkich starań tak by mógł on być namiastką domu rodzinnego. Należy dodać, iż przyjazna atmosfera panująca w internacie sprawia, że wychowankowie chętnie w nim przebywają.
Ponadto dodatkowymi atutami są:
• dogodna lokalizacja,
• internat mieści się w tym samym budynku co szkoła,
• opieka medyczna,
• opieka psychologa i pedagoga,
• smaczne posiłki,
• zaplecze sportowe,
• sale komputerowe z dostępem do Internetu,
• wycieczki i rajdy,
• wyjazdy na basen,
• kolonie letnie i zimowe.

Ostatnie artykuły