Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, które mają zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym oraz  szeroko pojęte  trudności w uczeniu się. Wagarują, popadli w złe towarzystwo, nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej, posiadają liczne zaburzenia rozwojowe.  Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży z takimi  trudnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, indywidualizację procesu nauczania, zintegrowany systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Uczniowie otrzymują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, budowaniu dobrej motywacji do rozwoju, zdobyciu umiejętności uczenia się oraz rozpoznania preferencji do dalszego kształcenia. Ponadto uzyskują pomoc i wsparcie w pracy nad własnym charakterem, w pokonaniu trudności specyficznych dla wieku. Uczą się kultury i ładu w życiu codziennym, budowania dobrych relacji, pokonywania wad osobistych i rozwijania zalet.

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie przyjmowana jest młodzież na wniosek rodzica i posiadająca aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Na jego podstawie Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej w Łęczycy wydaje skierowanie do naszego Ośrodka. 
Do pracy z dzieckiem wymagane są również dokumenty dotychczasowych działań wobec dziecka i rodziny, jeśli były już jakiekolwiek podejmowane. 

Jak wygląda proces rekrutacji
Na podstawie zebranej dokumentacji oraz po uprzedniej rozmowie przeprowadzonej z rodzicem/rodzicami i dzieckiem, określeniem warunków współpracy, Zespół Kwalifikacyjny rozpatruje zgłoszenie zwracając szczególną uwagę na ciężar problemu oraz możliwości udzielenia adekwatnej pomocy. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie przyjmowane są dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku między 7 a 21 rokiem życia, mająca uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazana wyrokiem sądu za czyny oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie sądowe.

Do szkół wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zapraszamy uczniów w wieku między 7 a 21 rokiem życia posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Rekrutacja odbywa się przez cały rok.

Każdy uczeń powinien być wyposażony w podstawowe przybory szkolne:

 • Zeszyty do poszczególnych przedmiotów (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka/plastyka, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, religia, wych. do życia w rodzinie)
 • duży blok rysunkowy, mały blok rysunkowy
 • dwie ryzy papieru ksero
 • wycinanki, papiery kolorowe
 • teczka wiązana
 • długopisy, gumka, ołówek, pisaki, temperówka, kredki świecowe i ołówkowe, farby plakatowe, pędzelek gruby i cienki, nożyczki, klej
 • strój gimnastyczny
 • tenisówki lub trampki

Ponadto w związku z przebywaniem w internacie

 • komplet pościeli
 • odzież dostosowaną do pory roku: bieliznę osobistą (minimum 5 zmian), minimum 5 par skarpet, piżamę;
 • ręczniki z wyszytymi inicjałami;
 • kapcie oraz obuwie wyjściowe;
 • torbę/plecak na książki i zeszyty;
 • środki czystości i higieny osobistej (szampon, pastę do zębów, kubek, szczoteczkę do zębów, mydło, gąbkę, proszek do prania, papier toaletowy, worki na śmieci – 1 rolka, szczotkę do zamiatania oraz szulefkę itp.);

Zużywające się wyposażenie uczniów należy systematycznie uzupełniać w czasie trwania roku szkolnego.