35 ZLOT DH NS ZHP 2024

Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA w Stemplewie, V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, GK ZHP w Warszawie, Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec Uniejów ZHP, Powiat Łęczycki

E-legitymacja

Legitymacje szkolne mogą być wydawane w dotychczasowej formie tylko do 12.07.2024 r. Po tej dacie każda nowowydana legitymacja ma mieć format karty plastikowej – dotychczas nazywanej e-legitymacją. Warunki i tryb wydawania oraz wzory