1. Arkitekt Henryka – kucharz
 2. Balcerzak Renata – sprzątaczka
 3. Cybulski Jacek – kierowca autokaru
 4. Darulewska Magdalena – pomoc kuchenna
 5. Galankiewicz Gabriel – pomoc nauczyciela - nocna
 6. Góralczyk Elżbieta – robotnik gospodarczy
 7. Jędrzejczak Urszula – szef kuchni
 8. Krawczyk Zbigniew – konserwator
 9. Krysiak Jan – kierowca
 10. Marchewka Bożena – ¾ pomoc nauczyciela
 11. Nowakowski Paweł – kierowca samochodu osobowego
 12. Piestrzyńska Marzena – pomoc nauczyciela przedszkola
 13. Przybylska Elżbieta – ¾ pomoc nauczyciela
 14. Ratajczak Adam - konserwator
 15. Walczak Agnieszka – sprzątaczka