Dyrektor - mgr Andrzej Zielonka 

Wicedyrektor - mgr Dominika Jankowska

Kierownik internatu - mgr inż. Piotr Wawrzyniak

Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr Paweł Gawron