Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

Dla Szkoły Podstawowej  w SOSW i Szkoły Podstawowej w MOS

25.05.2021 r.  - egzamin ośmioklasisty z j. polskiego

26.05.2021 r. - egzamin ośmioklasisty z matematyki

27.05.2021r . - egzamin ośmioklasisty z j. obcego

W tych dniach placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze