Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

Dla Szkoły Podstawowej  w SOSW i Szkoły Podstawowej w MOS

język polski – 14.05.2024 r. godz. 9.00

matematyka – 15.05.2024 r. godz. 9.00

język obcy – 16.05.2024 r. godz. 9.00


 

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE PLACÓWKI  pdf icon
REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I ZWALNIANIA Z OPŁAT  pdf icon
REGULAMIN MOS pdf icon