Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

Dla Szkoły Podstawowej  w SOSW i Szkoły Podstawowej w MOS

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W tych dniach placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze


 

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE PLACÓWKI  pdf icon
REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I ZWALNIANIA Z OPŁAT  pdf icon