Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

Dla Szkoły Podstawowej  w SOSW i Szkoły Podstawowej w MOS

język polski – 24 maja  2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 25 maja  2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

W tych dniach placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze