Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm. w sprawie organizacji roku szkolnego, prosi o wyrażenie zgody na dni wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018, którymi będą po odpracowaniu:
* dzień 30.04.2018r. zostanie odpracowany 14.10.2017r.
* dzień 02.05.2018r. zostanie odpracowany 25.11.2017r.
* dzień 04.05.2018r. zostanie odpracowany 20.01.2018r
* dzień 01.06.2018r. zostanie odpracowany 26.05.2018 r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z Rozporządzeniem planowane są:
18-19-20.04.2018r. – egzamin gimnazjalny ( zajęcia opiekuńczo-wychowawcze tylko dla Gimnazjum MOS )
19.06.2018 r. – egzamin zawodowy pisemny (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla BS I stopnia i oddziały ZSZ)