Poniedziałek
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem, gdzie gromadzone są dokumenty: piśmiennicze, elektroniczne, dźwiękowe i multimedialne, ale również jest miejscem, gdzie można w przyjemny sposób spędzić czas oglądając film lub słuchając muzyki. Biblioteka szkolna dostarcza informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz pomysłów, które są podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Rozwija u uczniów wyobraźnię oraz wyposaża ich w umiejętność uczenia się przez całe życie, przygotowując do pełnienia odpowiedzialnych ról w przyszłości. Biblioteka szkolna udostępnia książki oraz inne źródła informacji, rozwija umiejętności efektywnego myślenia i korzystania z informacji za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka szkolna gromadzi pomoce naukowe, materiały metodyczne, a także podręczniki. Bibliotekarze i nauczyciele muszą ze sobą współpracować, aby kształcić i doskonalić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz kompetencje ponadprzedmiotowe ucznia: rozwiązywanie problemów, czytanie, uczenie się, pisanie. Biblioteka szkolna umożliwia bardzo często jedyny kontakt z książką i biblioteką w życiu.

KATALOG OPAC https://m004278.molnet.mol.pl/

 

Ostatnie artykuły