Podsumowanie 35 Zlotu Drużyn NS ZHP

W dniach 24.05. – 26.05.2024 r. na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się 35 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie. Na zlot stawiło się 27 gromad i  drużyn reprezentujących 6 województw – łódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, podkarpackie, mazowieckie. Organizatorami zlotu byli Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serce”, V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP przy Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Główna Kwatera ZHP, Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec ZHP Uniejów, Starostwo Powiatu Łęczyckiego, Starostwo Powiatu Poddębickiego, Lokalna Grupa Działania „PRYM”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Z Ikrą”, Miasto Poddębice, Termy Poddębice, Zoo Borysew, a wśród współorganizatorów znaleźli się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi,  Urząd Gminy Świnice Warckie, Urząd Gminy Wartkowice, PHU BARAS w Świnicach Warckich, Pan Bartłomiej Gröbner Dyrektor K-FLEX Polska Sp.zo.o. w Wieleninie, Pan Stanisław Katusza właściciel firmy Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Białej Górze, Pani Monika Hajduk właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego w Stemplewie, Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów, Orkiestra Dęta przy OSP Stemplew, OSP Stemplew, OSP Świnice Warckie, Koło Gospodyń Wiejskich Stemplew, Koło Gospodyń Wiejskich Świnice Warckie, Koło Gospodyń Wiejskich Bielawy,  Uniwersytet Trzeciego Wieku Świnice Warckie, Gminny Ośrodek Kultury Świnice Warckie, DJ Michał Stasiak, Ks. Wojciech Flasiński proboszcz Parafii Chwalborzyce, Turecka Grupa Motocyklowa MOTUR, Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach, GSSCh Piekarnia Klementów, Antosiak – Piekarnia&Cukiernia, M.K Kaczmarek S.C., Trans-Kol,  Pan Ryszard Andrysiak, Edward Cymer, Pani Barbara Łaska. Komendantem zlotu był druh pwd. Bogumił Zielonka, a nad przebiegiem części programowej czuwała druhna pwd. Sylwia Wojtczak. Cele zlotu od lat są niezmienne, do najważniejszych należą prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja środowiska harcerskich i kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Zlot rozpoczął się w piątkowe popołudnie od uroczystego apelu inauguracyjnego, na którym gościły władze harcerskie – Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalia Patorska- Grzelewska, Szef Zespołu Nieprzetartego Szlaku Głównej Katery hm. Dorota Nowak-Małek. W gronie gości była również Dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratora Oświaty pani Iwona Kaca, Dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pan Władysław Skwarka, stawiły się władze powiatowe – Starosta Powiatu Łęczyckiego pan Janusz Mielczarek, Starosta Powiatu Poddębickiego pani Małgorzata Komajda. Gościły także władze samorządowe, instruktorzy ZHP, przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, przyjaciele i sponsorzy.

Stałymi elementami apelu był przemarsz drużyn w takt Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów na plac apelowy, rozkaz komendanta zlotu, meldunki drużyn, hymn harcerski, wciągnięcie flagi na maszt oraz przemówienie dyrektora placówki w Stemplewie pana Andrzeja Zielonki. W związku z jubileuszem zlotu organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek w postaci tortów, a orkiestra odegrała uroczyste „Sto lat”.

W dalszej części dnia zlotowicze wzięli udział w warsztatach zatytułowanych „Targowisko aktywności kulinarnych i nie tylko”, podczas których drużyny miały okazję do zdobycia umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków. Zaprzyjaźnione z placówką koła gospodyń wiejskich ze Stemplew, Świnic Warckich i Bielaw przygotowały i przeprowadziły warsztaty kulinarne z wykonania potraw tj.: sałatka jarzynowa, sałatka owocowa, szaszłyki owocowe, pieczenie kiełbasek, kanapka ze smalcem i ogórkiem, a także częstowały harcerzy pysznymi domowymi wypiekami.  Kto wie, może właśnie podczas tego zlotu rozpoczęła się czyjaś przygoda kulinarna i zostanie kolejnym masterchefem!, a zdobyte podczas warsztatów umiejętności przydadzą się do zdobycia sprawności kucharz / kucharka. W tym punkcie programowym były także: warsztaty taneczne przeprowadzone przez panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Świnic Warckich, warsztaty pożarnicze przeprowadzone przez druhów z OSP ze Świnic Warckich oraz warsztaty przeprowadzone przez panią Kasię, podczas których harcerze własnoręcznie wykonali  czapkę kucharską. Tego dnia zlotowiczów zaskoczył jeszcze przyjazd Tureckiej Grupy Motocyklowej „Motur”.  Wieczorem cała harcerska brać, instruktorzy i zaproszeni goście spotkali się przy świeczkowisku. Uroczyste rozpalenie, mianowanie strażnika ognia,  gawęda wygłoszona przez druhnę Dorotę – Szefową Referatu NS GK ZHP, piosenki, pląsy i okrzyki prowadzone przez druhny Anię, Milenę i harcerki z uniejowskiego Hufca,  sprawiły, że wszystkim udzielił się cudowny nastrój harcerskich spotkań i żal było się rozstawać. Podczas ogniska miało również miejsce wręczenie znaczków z okazji 65 lecia Nieprzetartego Szlaku  ZHP instruktorom, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Nieprzetartego Szlaku.

Drugi dzień rozpoczął się bardzo dynamicznie, gdyż już o 8:00 drużyny wyruszyły czterema autokarami do pobliskich Poddębic, gdzie mogły skorzystać z właściwości wód termalnych podczas dwugodzinnego pobytu w nowoczesnym kompleksie termalno-basenowym „Termy Poddębice – Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji”. Poddębicka solanka odpręża, nawilża i rozgrzewa ciało, łagodzi zmęczenie i stres więc nic dziwnego, że zlotowicze po basenie, pełni energii przystąpili do dalszych harcerskich zmagań, czyli zwiedzania Zoo Borysew, gdzie mogli stanąć twarzą w twarz z dzikimi zwierzętami z całego świata. Wyjątkowa aranżacja przestrzeni, niezapomniane atrakcje, przejazd kolejką i bliskość natury sprawiły, że harcerze z wielkim zaangażowaniem korzystali z tej atrakcji zlotowej. Nieco zmęczeni ale szczęśliwi zlotowicze udali się do pobliskiego Bronowa, gdzie w latach 1862 – 1872 żyła i tworzyła znana poetka Maria Konopnicka. Po pożywnym obiedzie wzięli udział we Mszy Świętej w intencji uczestników odprawionej przez ks. Wojciecha Flasińskiego proboszcza parafii Św. Marcina Biskupa w Chwalborzycach, który w pięknych słowach zwracał się do całej braci harcerskiej.  W dalszej częsci pobytu w Bronowie dzieci wzięły udział w emocjonującej grze poszukiwawczej przygotowanej przez druhny Elę, Sylwię i Kasię, a tym samym przeniosły się w „Bajkowy świat krasnoludków”. Po powrocie do Stemplewa była jeszcze zabawa przy muzyce, którą zapewnił DJ „Michał. Stasiak”.

Niedziela była ostatnim dniem zlotu, a jednocześnie czasem pożegnań. Rozpoczęła się od wykwaterowania z namiotów, zdania sprzętu biwakowego i porządkowania terenu. Po tej ciężkiej pracy, która jest stałym elementem harcerskiego biwakowania, uczestnicy udali się na apel kończący 35 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, podczas którego uroczyście dokonano podsumowania i pożegnania uczestników. Drużyny otrzymując dyplomy i nagrody rzeczowe wyruszały w drogę powrotną do swoich domów. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Dęta OSP Stemplew z kapelmistrzem Grzegorzem Stasiakiem.

Program zlotu jak co roku był niezwykle atrakcyjny, o czym świadczyły uśmiechy i zadowolenie na twarzach harcerzy. Zlot był okazją do sprawdzenia umiejętności, wiedzy i sprawności uczestników. Był czas na odpoczynek, spotkania i rozmowy. Z pewnością nawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy wyjeżdżali pełni wrażeń z nadzieją spotkania się na kolejnym zlocie w Stemplewie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, zarówno wszystkim pracownikom ZPEWiR Stemplew, członkom Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”  jak i osobom i instytucjom, którzy swą postawą pokazują, iż organizacja zlotu jest im bardzo bliska.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !

pwd. Sylwia Wojtczak

Z-a K-nta ds. programu