Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie działa  nieodpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do punktu mogą zgłaszać się wszyscy zainteresowani, nie tylko osoby, których dzieci korzystają na co dzień z pomocy SOSW, ale również studenci, rodzice zaniepokojeni tym, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy.


Punkt Konsultacyjny jest czynny przez cały rok

z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych.


Szeroki zakres porad specjalistycznych obejmuje konsultacje z:

 • psychologiem
 • pedagogiem
 • neurologopedą, logopedą
 • innymi specjalistami w zależności od potrzeb.

Specjaliści będą pełnili dyżury
 w każdy  poniedziałek oraz piątek
w budynku ZPEWIR w Stemplewie

Dzień tygodnia

Godziny

Osoby dyżurujące

Poniedziałek

9.00 – 10.00

Katarzyna Dębska (psycholog)

Piątek

9.40 - 10.35

Ewa Krawczyk   (logopeda)

Wtorek

8.55 – 9.40

Beata Boniecka Wincenciak (neurologopeda)

Środa

12.30 - 13.30

Agnieszka Dulas   (pedagog specjalny)

Poniedziałek

8.00 - 9.00

Andrzej Zielonka

Poniedziałek-Piątek

wg uzgodnienia

inni specjaliści w zależności od zgłaszanych potrzeb

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę drogą telefoniczną lub mailową.
Kontakt telefoniczny: 63 2881106, 63 2881107 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00).
Kontakt mailowy:
 sekretariat@zpewirstemplew.pl


Na rodziców czekają specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej, psychologii, neurologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz osoby pracujące z dziećmi mającymi problemy w nauce.

W punkcie, oprócz porad dotyczących wyboru terapii, rodzice mogą uzyskać także informacje na temat kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pomoc oferowana przez Punkt Konsultacyjny:

 • pogłębiona diagnoza psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna dziecka
 • diagnoza funkcjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dziecka z autyzmem
 • układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu, w czasie między kolejnymi wizytami
 • wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci
 • pomoc rodzinie w radzeniu sobie z trudnościami w zachowaniu i nauce szkolnej
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, trening umiejętności wychowawczych
 • udzielenie informacji na temat instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
 • pomocy w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • instruktaż dla rodziców dotyczący pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu.

Nasza pomoc jest bezpłatna. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Kontaktować się z nami można osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Z A P R A S Z A M Y wszystkich zainteresowanych, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych na konsultacje!

FORMULARZ DO POBRANIA