Zapraszamy na bezpłatne konsultacje specjalistyczne do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Punkt Konsultacyjny jest czynny przez cały rok

z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych.


Szeroki zakres porad specjalistycznych obejmuje konsultacje z:

 • psychologiem
 • pedagogiem
 • socjoterapeutą
 • logopedą
 • innymi specjalistami w zależności od potrzeb

Specjaliści będą pełnili dyżury
w każdy  poniedziałek oraz piątek
w budynku ZPEWIR w Stemplewie

Dzień tygodnia

Godziny

Osoby dyżurujące

Piątek

8.55 – 9.40

Sylwia Łagodzińska- Włodarczyk (psycholog)

Piątek

8.45 - 9.40

Dominika Jankowska socjoterapeuta                                                  

Wtorek

8.55 – 9.40

Beata Boniecka Wincenciak (neurologopeda, logopeda)

Poniedziałek

12.30 - 13.30

Elżbieta Łukasiewicz (pedagog specjalny)

Piątek

8.00 - 9.00

Andrzej Zielonka

Poniedziałek-Piątek

wg uzgodnienia

inni specjaliści w zależności od zgłaszanych potrzeb

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę drogą telefoniczną lub mailową.
Kontakt telefoniczny: 63 2881106, 63 2881107 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00).
Kontakt mailowy:
 sekretariat@zpewirstemplew.pl

Zapraszamy:

 • nauczycieli, którzy chcieliby „wypracować” narzędzia do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • nauczycieli, którzy chcą się dowiedzieć jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności;
 • rodziców uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub edukacyjne, zaniepokojonych zachowaniem czy „innością” swojego dziecka;
 • rodziców uczniów, borykających się z problemem wagarowania swoich dzieci;
 • rodziców uczniów, którzy w wieku nauczania początkowego mieli zdiagnozowaną dysleksję a teraz „nie lubią” szkoły;
 • pedagogów, którzy chcieliby skonsultować postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze w swojej szkole;
 • psychologów, którzy chcieliby wspólnie omówić terapeutyczne przypadki podopiecznych;
 • uczniów, którzy chcieliby porozmawiać o ważnych sprawach;
 • uczniów, którzy chcą zadać pytania dotyczące swojej seksualności;
 • wszystkich, którzy borykają się z problemem wychowawczym, uzależnienia, przemocy oraz sytuacjami w życiu powodującymi niepokój czy bezradność;
 • kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli instytucji „pomocowych”, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych.

W ramach konsultacji można również poznać funkcjonowanie ośrodka, zwiedzić miejsce, zapoznać się z ideą oraz metodami pracy.

Z A P R A S Z A M Y wszystkich zainteresowanych, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych na bezpłatne konsultacje!

FORMULARZ DO POBRANIA