Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla małych dzieci

Szanowni Rodzice! MAMO, TATO

Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka lub „coś” Cię niepokoi, poszukaj dla niego pomocy. Ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie oddziaływań terapeutycznych. Już od momentu pierwszych objawów nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, można je korygować i zapobiegać ich pogłębianiu. Taką pomoc możesz Rodzicu otrzymać u nas, w Ośrodku w Stemplewie. Zapewni ją ZESPÓŁ specjalistów: PEDAGOG SPECJALNY, PSYCHOLOG, LOGOPEDA, REHABILITANT, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, SURDOPEDAGOG, I INNI.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje swoim wsparciem dzieci w wieku 0- 6 lat. Zapewniamy kompleksowe działania skierowane do dziecka i jego rodziny.

Oferujemy:
- wstępną diagnozę
- terapię pedagogiczną
- terapię logopedyczną, terapię psychologiczną
- rehabilitację, zajęcia z integracji sensorycznej
- pomagamy w doborze metod wychowawczych
- dostarczamy informacji dotyczących zaburzeń dziecka
- udzielamy porad, oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i placówkami specjalistycznymi

Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualny program opracowany przez zespół terapeutów. Są to spotkania indywidualne lub w 2-4 osobowych grupach. Rodzice mogą w nich uczestniczyć. Organizujemy pomoc dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi: niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), zespołem Downa, zaburzeniami wzroku lub słuchu, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, innymi zaburzeniami.
Wesprzemy Was w trudnych sytuacjach - ZAPRASZAMY!!!


W imieniu zespołu
Dyrektor Ośrodka
mgr Andrzej Zielonka