Opiekę medyczną zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mamed” w Świnicach Warckich

Adres: ul. Szkolna 10

99-140 Świnice Warckie

Tel.63-288-10-25

Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej- Marzena Witkowska

 

Zakres:

Porady lekarskie + profilaktyczne dla dzieci zdeklarowanych w NZOZ  MAMED

Porady lekarskie w stanach nagłych również dla dzieci nie zdeklarowanych  w NZOZ  MAMED

Opieka lekarska w zakresie medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów  SOSW.

Opieka pielęgniarki w SOSW w Stemplewie

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek 8.00-16.00 /U.Pietrzak/

Wtorek 10.00-18.00 /U.Pietrzak/

Środa 8.00-16.00 /U.Pietrzak/

Czwartek 8.00-16.00 /U.Pietrzak/

Piątek 8.00-13.35 /U.Pietrzak/

 

Zakres:

Opieka w zakresie medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów ZPEWiR w Stemplewie

Zabiegi pielęgniarskie na zlecenie lekarza dla wszystkich uczniów

Szpital Łęczyca Pogotowie tel.999 lub 24 721 26 01

Szpital Poddębice Pogotowie tel.999 lub 43-678-22-03

 

o zadań pielęgniarki należą między innymi:

● udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,

● doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w placowce,

● edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

● prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I­VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

● wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu (skrzywiania kręgosłupa), rozwoju fizycznego.

● kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów

● czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

w szczególności:

● Kompletowanie dokumentacji uczniów,

● Zebranie informacji pisemnych o uczniach ­ wnioski bilansowe uczniów klas pierwszych,

● Identyfikacja problemów zdrowotnych uczniów,

● Kontrola stanu higieniczno­sanitarnego i bezpieczeństwa szkoły,

● Kontrola higieny organizacji nauczania,

● Udzielanie pierwszej pomocy,

● Udział w zebraniach rodziców uczniów klas pierwszych,

● Promocja zdrowia,

● Wywiady środowiskowe,

● Testy przesiewowe uczniów klas pierwszych,

● Badania bilansowe uczniów klas pierwszych,

● Testy przesiewowe uczniów klas pierwszych gimnazjum

● Testy przesiewowe uczniow klas pierwszych szkoły zawodowej

● Testy przesiewowe ostatnich klas szkoły zawodowej

● Opieka indywidualna nad uczniami z problemami szkolnymi, społecznymi i zdrowotnymi,

● Wypełnianie kart kwalifikacyjnych na obozy i kolonie,

● Analiza absencji szkolnej i na lekcjach wychowanie fizycznego,

● Wykonanie testów przesiewowych w klasach trzecich i ich interpretacja.

 

Informacje:

● pielęgniarka udziela pomocy w nagłych zachorowaniach i urazach,

● pielęgniarka nie zwalnia do domu uczniów, którzy źle się czują ­ nawet w asyście koleżanki/kolegi. W takich przypadkach do szkoły wzywany jest rodzic i powiadamiany wychowawca klasy/grupy internackiej lub pedagog, psycholog.

● w gabinecie możesz zbadać wzrok, zmierzyć temperaturę, ciśnienie, poziom cukru, zważyć się i zmierzyć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1376