KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE są niezwykłą szansą dla wszystkich osób pełnoletnich pragnących BEZPŁATNIE:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić swoje wykształcenie,
  • udoskonalić swoje umiejętności,
  • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Oferujemy:

  • Zdobycie kwalifikacji w 1,5 - 2 lata dla osób dorosłych
  • Wykwalifikowaną kadrę
  • Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz bazę dydaktyczną.

OFERTA KURSÓW ROZPOCZYNAJACYCH SIĘ WE WRZEŚNIU 2021 R.

KUCHARZ - w kwalifikacji HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań - 512001

Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Kucharz daje możliwości fachowego przyrządzanie różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, ciast i deserów. Perspektywy pracy: restauracje, jadłodajnie, stołówki, hotele, firmy cateringowe, własna działalność gospodarcza. Kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

oferta KKZ kucharz kopia

PSZCZELARZ - w kwalifikacji ROL.03  – prowadzenie produkcji pszczelarskiej - 612302

Ukończenie kursu umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w pasiekach na terenie całego kraju bądź prowadzenie własnej, profesjonalnej działalności pszczelarskiej.
 Do zadań zawodowych Pszczelarza należy: 
- profesjonalne pozyskiwanie miodu na terenie podległej pasieki,
- sprawowanie nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem pasieki i czerpanie korzyści z jej owoców,
- zapewnianie odpowiednich warunków dla pszczół, znajdujących się w obrębie pasieki,
- przeprowadzanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych uli, 
- poszerzanie gniazd i ocienianie ich,
- monitorowanie stanu roju pszczół.

oferta KKZ pszczelarz kopia

OGRODNIK - w kwalifikacji OGR.02 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - 611303

Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji Ogrodnika umożliwia m.in.: wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych, wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych. Można podjąć zatrudnienie w gospodarstwie ogrodniczym, przedsiębiorstwie ogrodniczym, gospodarstwie ekologicznym, gospodarstwie prowadzącym produkcję integrowaną lub otworzyć swoją własną działalność gospodarczą.

oferta KKZ ogrodnik kopia

ROLNIK - w kwalifikacji ROL.04  – prowadzenie produkcji rolniczej - 613003

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:
• zakupu ziemi
• otwarcia gospodarstwa rolnego,
• uzyskiwania dopłat,
• uzyskiwania dotacji.       

oferta KKZ rolnik kopia