ckz kurs wozek

OFERTA KURSÓW ROZPOCZYNAJACYCH SIĘ WE WRZEŚNIU 2022 R.


Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji ROL.04  – prowadzenie produkcji rolniczej -  613003

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 - 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Zapisy trwają do 30 czerwca 2022r.  

Kurs rozpoczyna się 7 września 2022r.  

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Łódzką Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik, uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:

 • zakupu ziemi
 • otwarcia gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwania dopłat,
 • uzyskiwania dotacji,     

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji Cukiernik 751201, SPC.01, dawniej TG.04

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 - 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Zapisy trwają do 30 czerwca 2022r.  

Kurs rozpoczyna się 9 września 2022r.  

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego i po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Cukiernik. Kursant ma możliwość m.in.:  podjęcia zatrudnienia w cukierniach, restauracjach, hotelach, firmach produkujących czekolady lub słodycze, czy też w manufakturach słodyczy, własna działalność gospodarcza.


Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji Kucharz - Przygotowanie i wydawanie dań -  HGT.02. - 512001

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5 - 2 lata  dla osób dorosłych (wykształcenie min. podstawowe)
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Zapisy trwają do 30 czerwca 2022r.  

Kurs rozpoczyna się 8 września 2022r.  

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Łódzką Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Stemplewie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kucharz.
Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji Kucharza umożliwia m.in.: przyrządzanie różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, ciast i deserów. Perspektywy pracy: Restauracje, Jadłodajnie, Stołówki, Hotele, Firmy cateringowe, własna działalność gospodarcza.


Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji Elektryk - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - ELE.02 

BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Elektryk +Kurs SEP 
 

Zakończenie rekrutacji: 31.05.2022r 

Uprawnienia: Elektryka 
Czas trwania kursu:  z egzaminem teoretycznym i praktycznym 1 rok od 02.09.2022 r do 31.08.2023r
Zajęcia odbywają się: w trybie zaoczny

Uprawnienia Państwowe ważne w całej UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
Zajęcia praktyczne w pracowni oraz w zakładach pracy
Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
Praca dla Ciebie po KKZ : 

 • budowy
 • pogotowie energetyczne
 • warsztaty
 • własna działalność
 • firmy elektryczne
 • możliwość pracy za granicą ( Dania, Norwegia) – ułatwiamy  kontrakty zagraniczne.

Przedmioty realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy komunikacji społecznej
 • technologia i materiałoznawstwo
 • pracownia pomiarów elektrycznych
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych


Świadectwa i dyplomy uzyskane przez słuchacza: 

kwalifikacje na poziomie Elektryka ELE.02 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed Łódzką OKE w Stemplewie


Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji: 

Ukończone 18 lat
Podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie ), oświadczenia
Ostatnie świadectwo szkolne, wykształcenie min podstawowe
Do wglądu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Osoby z poza UE karta pobytu.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie ZPEWIR w Stemplewie.
Opłaty:  za badania lekarskie - 60 zł lub we własnym zakresie u lekarza profilaktyka medycyny pracy o przydatności do zawodu.


Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 712905  


BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych składa się trzech kwalifikacji:  
(B.5.) Montaż systemów suchej zabudowy
(B.6.) Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich
(B.7.) Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Zakończenie rekrutacji: 31.05.2022r. 

Uprawnienia Państwowe ważne w UE 

Uprawnienia w 1 -  1,5 roku/ 3 semestry
Zajęcia odbywają się:  dziennie, wieczorowo, zaocznie

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
Zajęcia praktyczne we własnej pracowni oraz w zakładach pracy
Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.


Absolwent KKZ kształcących w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe, takie jak: montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych) i okładzinowe (wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych).


Zapisy w sekretariacie

ZPEWIR w Stemplewie

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie

tel. 63 2881106, e-mail: sekretariat@zpewirstemplew.pl