1. Koralewska Urszula– sekretarz szkoły
2. mgr Kunicka Lidia - gł. Księgowa
3. mgr Matusiak Agnieszka – referent ds. księgowości
4. mgr Michalina Gryglewska – referent ds. adm. i kadr
5. Wawrzyniak Monika - intendent