UCHWAŁA POWOŁUJĄCA ZPEWIR pdf icon
------ UCHWAŁA POWOŁUJĄCA CKZ pdf icon
------ UCHWAŁA POWOŁUJĄCA SSM pdf icon

------ UCHWAŁA POWOŁUJĄCA BS 3

pdf icon
STATUT ZPEWIR pdf icon
KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI 2016-2021 pdf icon
ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI pdf icon
 
 
REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE PLACÓWKI pdf icon
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU SZKOLNEGO pdf icon
REGULAMIN PLACU ZABAW pdf icon
REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE pdf icon
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ pdf icon
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW pdf icon
REGULAMIN MOS pdf icon
   


PROCEDURY SOSW pdf icon
PROCEDURY MOS pdf icon
PROCEDURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W MOS pdf icon