STATUT MOS  pdf icon
 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW MOS  pdf icon
 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA MOS  pdf icon
 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW MOS  pdf icon
 REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE  pdf icon
 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILATYCZNY MOS  pdf icon