STATUT MOS  pdf icon
 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW   pdf icon
 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  pdf icon
 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW MOS  pdf icon
 REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE  pdf icon
 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILATYCZNY MOS  pdf icon
REGULAMIN MOS pdf icon