STATUT CKZ
PROGAMY NAUCZANIA
REGULAMIN KKZ
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
PODANIE O PRZYJĘCIE NA KKZ
SKIEROWANIE NA BADANIA
SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ (dotyczy uczestników kursu, których rodzice posiadają gospodarstwo rolnicze)

PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ (dotyczy uczestników kursu, którzy posiadają własne gospodarstwa rolnicze lub dzierżawią gospodarstwo)

ZAŚWIADCZENIE O REALIZACJI PRAKTYKI

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

WNIOSEK O WYDANIE DYPLOMU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
OŚWIADCZENIE - WIZERUNEK