Twórczy Klub Młodzieżowy „Przystań” działa od roku 2004. Klub promuje ZPEWiR w Stemplewie i Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” na Przeglądach Twórczości Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych. Aktywnie włącza się w imprezy szkolne takie jak: Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia, Choinka Noworoczna. Celem Klubu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej twórczości artystycznej jako narzędzia wychowawczego i terapeutycznego. Zadania Klubu realizowane są poprzez: działalność plastyczną, muzyczną i teatralną. Klub przez wieloletnią działalność ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych. Bierze udział w konkursach plastycznych, przeglądach muzycznych i teatralnych. Zapewnia oprawę sceniczno-teatralną wielu organizowanych imprez i uroczystości szkolnych.