sprawni razem logo

Nasza młodzież zrzeszona jest także w Polski Towarzystwie Społeczno Sportowym „Sprawni Razem”. Jest to organizacja, której celem jest promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Zadania, które realizujemy w naszej pracy to: przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę, opanowanie terminologii i podstawowych przepisów dyscyplin sportowych w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, stosowanie w codziennej praktyce zasad fair-play, stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów, rozwijanie współpracy i integracji w grupie rówieśniczej, opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów w czasie zajęć sportowych a także ochrona zdrowia, rozwijanie sprawności fizycznej, wychowanie poprzez sport. Program obejmuje różne zajęcia oraz organizowanie imprez sportowych, które są dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży, prowadzone są zajęcia ukierunkowane na gry zespołowe oraz przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na różnych szczeblach.