Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „LOKOMOTYWA” zostało założone w 2004 r. Głównym działaniem organizacji jest integracja młodzieży poznawanie dziedzictwa narodowego, tradycji i kultury, zdobywanie wiedzy dotyczącej krajoznawstwa i turystyki szkolnej oraz wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu. Szkolne Koło współpracuje ściśle z Oddziałem PTTK Ziemi Łęczyckiej. Bierze udział w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK takich jak rajdy piesze i rowerowe. Podczas rajdów organizowane są liczne konkursy, w których członkowie koła biorą udział, zajmując często czołowe miejsca. Członkowie koła zbierając punkty w każdym z rajdów i konkursów walczą o odznakę turystyczną. Wspomaga również PTTK w organizacji imprez turystycznych, jak np. Rajd powitania wiosny. Organizuje dla społeczności szkolnej spływy kajakowe, piesze rajdy, wycieczki.