Zadaniem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych osobom od ośmiu lat wzwyż z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie ciągłej możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami, społecznością lokalną.
Nasz Klub zrzesza zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, trenerów, nauczycieli, rodziców. Realizuje on swoje zadania poprzez prowadzenie systematycznych treningów dla doskonalenia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych uczniów, umożliwia udział w szkolnych zawodach sportowych w wybranych dyscyplinach, przygotowuje reprezentację Klubu do zawodów regionalnych i ogólnopolskich, współpracuje z grupą wolontariuszy z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie, podejmuje różnorodne działania organizacyjne oraz programowe wynikające z rocznego planu pracy Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne – Łódzkie. Na bieżąco uaktualniana jest baza danych i stała wymiana informacji z Łódzkim Oddziałem Olimpiad Specjalnych oraz Biurem Narodowym w Warszawie.