SU ZPEWIRSTEMPLEW


Przewodniczący – Grzegorz Kwaśniak
Z – ca przew. – Konrad Majewski
Sekretarz – Dawid Ciałkowski
Skarbnik – Izabela Rzepka

Sekcja gospodarczo- porządkowa:

  1. Paula Gołacka
  2. Karolina Kwiatkowska
  3. Dominik Suchecki

Sekcja kulturalno- rozrywkowa:

  1. Tomasz Kamiński
  2. Konrad Topolski
  3. Damian Piestrzyński

 

Poczet sztandarowy:

  1. Konrad Majewski
  2. Karolina Kwiatkowska
  3. Izabela Rzepka

Opiekunowie SU
Jolanta Cichomska
Magdalena Lewandowska
Anna Szymkowska
Sylwia Wojtczak

 

Samorząd Wychowanków MOS:

PRZEWODNICZĄCY: ROBERT STACHOWIAK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: KACPER KWAPISZEWSKI

SEKRETARZ: ARON SIERAŃSKI

SKARBNIK: JAKUB ZIELIŃSKI

Opiekunowie:

Ewa Kolasa

Sylwia Łagodzińska - Włodarczyk

Dariusz Włodarczyk

Anna Wasiak

 


Od lat w naszym Ośrodku działa Samorząd Uczniowski. Jest to organizacja która reprezentuje całą społeczność uczniowską. Pracami Samorządu kieruje Rada, która tradycyjnie wybierana jest na początku każdego roku szkolnego. W skład Rady wchodzi: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, a także członkowie sekcji organizacyjno- porządkowej i kulturalno- rozrywkowej. Samorząd Wychowanków działa bardzo aktywnie. Na co dzień wspiera funkcjonowanie placówki, realizując zadania wynikające z regulaminu, planu pracy oraz harmonogramu działań doraźnych i okolicznościowych Ośrodka.

Samorząd Wychowanków włącza się w akcje charytatywne i społeczne. Uczniowie każdego roku przystępują do ogólnopolskich akcji „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, systematycznie opiekują się również Grobem Nieznanego Żołnierza. Ponadto włączają się aktywnie w przygotowania imprez ośrodkowych tj. Otrzęsiny, Walentynki, Andrzejki, wieczorki karaoke, dyskoteki szkolne i wiele innych wspierając swoją pracą nauczycieli i wychowawców. Od kilku lat przedstawiciele Samorządu Wychowanków wraz z opiekunami biorą udział w Powiatowym Forum Samorządów Uczniowskich prezentując swoje dokonania i promując placówkę w środowisku lokalnym. Samorząd Wychowanków w swej działalności stara się realizować zadania wychowawcze, to znaczy wpajać zasady moralności i współżycia społecznego, rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w planowaniu czasu wolnego wychowanków, kształtować motywację podejmowanych działań oraz wiązać działalność ze środowiskiem lokalnym.