Klub Wolontariusza powstał w 2008 r. Celem klubu jest zaangażowanie ludzi w każdym wieku do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy osobom potrzebującym. Celem jest wypracowanie systemu włączania do działań o charakterze wolontariatu i wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz potrzebujących. Miejscem organizacji działań wolontariatu jest ZPEWiR w Stemplewie, świetlica środowiskowa „Razem” działająca w stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca” oraz DPS w Gostkowie na rzecz dzieci i osób potrzebujących. Klub wolontariusza ściśle współpracuje ze szkolnym kołem PCK.