Szkolny Klub Europejski zawiązał się w 2002 r. jako jeden z pierwszych w szkolnictwie specjalnym województwa łódzkiego. Klub zarejestrowany został w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie pod nazwą „EUROSZLAK”. Głównym celem działalności klubu europejskiego „Euroszlak” jest szerzenie informacji o Europie, Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej, budowanie atmosfery tolerancji i szacunku. Zadania jakie klub postawił przed swoimi członkami to opracowanie i gromadzenie materiałów informacyjnych o Europie i integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi klubami oraz instytucjami europejskimi a także organizowanie imprez szkolnych, konkursów, wystaw na tematy związane z Europą i Unią Europejską.
Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on upowszechnianiem wiedzy o Europie-państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły, a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów.
Klub organizuje wiele imprez Ośrodkowych. Co roku przygotowuje Turniej Wiedzy i Umiejętności „RAMBIT”. Odbywają się wtedy warsztaty, konkursy plastyczne, rozgrywki sportowe, zajęcia warsztatowe utrwalające wiedzę o Unii Europejskiej.