Kółko teatralne Stempel działa od grudnia 2012 roku. Skupia wszystkich chętnych uczniów i wychowanków naszego Ośrodka. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym. Podstawowym celem kółka jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków poprzez rozwijanie ich zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych i tanecznych, a także kształtowanie ich twórczej postawy wobec życia, stymulowanie aktywności i kształcenie umiejętności pracy w zespole. Nadrzędnym celem jest ponadto promowanie poprawnej polszczyzny.