kolko kulinarne zpewirs logo min

Głównym celem prowadzenia zajęć w ramach kółka kulinarnego „jest organizowanie czasu wolnego wychowankom Internatu w ZPEWiR Stemplewie oraz zainteresowanie ich kulinariami jako umiejętnościami pożytecznymi i wykorzystywanymi w życiu codziennym. Zajęcia te traktowane są jako forma spędzania czasu wolnego, mogąca rozwinąć się w interesujące hobby. Ponadto celem tych zajęć jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i gospodarowania zarówno funduszami, jak i produktami spożywczymi. Aby zajęcia te były dla młodzieży przystępne, zostały opracowane na podstawie upływu pór roku w czasie trwania roku szkolnego. Zaczyna się od jesieni , przez zimę, wiosnę i początek lata, gdzie w tym czasie tematykę spotkań dodatkowo podpowiada kalendarz świąt. Efekty realizacji zajęć wykorzystywane są w trakcie imprez internackich takich jak: urodziny, Mikołajki, Walentynki, wizyty gości czy po prostu sobotnio - niedzielne popołudnie. Poczęstunek wykonany własnoręcznie uatrakcyjnia wiele uroczystości.
W planie dydaktycznym kółka uwzględniono najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia, które powiązano z tematyką interesującą młodzież. Starano się zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na dostrzeżenie problemów właściwego odżywiania i doboru produktów, w zależności od pór roku i potrzeb danego organizmu. Na zajęciach szczególny nacisk, kładziony jest głównie na działalność praktyczną młodzieży, która daje możliwość odreagowania i poczucia samorealizacji. Podczas kuchcikowania teoria łączona jest z praktyką. Poruszane są tematy takie jak: BHP w pracowni gospodarstwa, czy też tematyka związana ze stroną finansową (uświadomienie ceny potrawy) przez planowanie budżetu i częściowa partycypacja w kosztach przez samą młodzież i samodzielna umiejętność zakupu produktów. Wszystkie te zagadnienia teoretyczne potraktowano jako podstawowe i niezbędne dla młodzieży, aby nie popełniała błędów w praktyce życia codziennego teraz i w przyszłości, a jednocześnie rozumiała, że racjonracjonalne żywienie, to podstawowy warunek zachowania zdrowia.