klub rowerowy stemplew logo

Główne cele klubu to:

  • propagowanie kultury fizycznej,
  • poznawanie ciekawych zakątków regionu,
  • znalezienie alternatywy dla zorganizowania wolnego czasu.
  • nauka o przepisach ruchu drogowego
  • utrzymanie w stanie sprawności rowerów

Niniejszy klub powstał z inicjatywy uczniów i nauczycieli oraz dyrekcji ZPEWIR. Działalność będzie się opierać m.in. na organizacji rajdów rowerowych, gdzie stopień trudności dostosowany będzie do możliwości uczestników. Ze względna to, iż będziemy poruszać się po drogach publicznych zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. A więc:

  • każdy uczestnik wycieczki musi  posiadać kartę rowerową,
  • sprawny rower – zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
  • kask ochronny.