W październiku 2010 r. powstał Klub Naszej Ziemi „Gejzer”. Członkami Klubu są uczniowie, którym ekologia jest bliska. Działalność Klubu ukierunkowana jest na aktywne wspieranie działań proekologicznych. Staramy się postępować zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Członkowie klubu biorą udział w akcjach oraz konkursach organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia, a także organizują i przeprowadzają w Ośrodku „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi”, „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”. Podejmują także wiele innych działań ekologicznych, takich jak „Drzewko za makulaturę”, czy zbiórka zużytych baterii i starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Klub założył także ogródek dydaktyczny – skalniak, którym opiekuje się i pielęgnuje go, wspierając w ten sposób działania ekologiczne.