Rada Rodziców

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Agata Pabin
Sekretarz – Bożenna Gortat
Skarbnik – Beata Budka
Członek –  Paweł Andrzejczak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Beata Bartoszek
Z-ca przewodniczącego – Zdzisława Cybulska
Członek – Małgorzata Kamińska

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW