Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Milena Połatyńska
Sekretarz – Edyta Kucina
Skarbnik – Beata Budka
Członek –  Paweł Andrzejczak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Monika Cichocka
Z-ca przewodniczącego – Małgorzata Kamińska
Członek – Agata Pabian

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW