Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Beata Budka 
Sekretarz – Edyta Kucina
Skarbnik – Monika Cichocka
Członek –  Paweł Andrzejczak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Agnieszka Żebrowska
Z-ca przewodniczącego – Anna Saganiak
Członek – Ewelina Pająk

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW