Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r. - czwartek

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16  – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 

matematyka –

język obcy – 

Zakończenie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.