cyberMOCNI

 Prowadzący Dzień tygodnia  Godzina 
 Piotr Wawrzyniak (zadanie 2) 

 poniedziałek

 wtorek

13.30-14.30

13.30-14.30 

 Jolanta Chmielecka (zadanie 3)  wtorek 15.00-17.00
 Damian Hync (zadanie 4)

 poniedziałek 

 piątek

7.55-8.55

9.40-10.40

 Piotr Kaźmierczak (zadanie 5)  piątek  17.30-19.30

Zadanie 1 obejmuje utworzenie w SP/MOS pracowni multimedialnej oraz wyposażenie SP/MOS w nowoczesne pomoce dydaktyczne/ narzędzia TIK, w tym: komputery stacjonarne ze słuchawkami, stół multimedialny, tablety, programowalne roboty, switche, zasilacze, urządzenia wielofunkcyjne, ploter.

Program m.in.:BHP pracowni; wstęp do robotyki; pierwsza konstrukcja i programowanie; robot sprzątający; robot sumo; robosiłacz; robot jeżdżący po sznurku; labirynt.

Program m.in.: komputer jako pożyteczne narzędzie w pracy, nauce i zabawie; rozwijanie uzdolnień w dziedzinie informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych; zdobywanie i utrwalanie wiedzy poprzez umiejętne korzystanie z oprogramowań edukacyjnych; kształtowanie szacunku do własności intelektualnej, współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia; rozwijanie zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową; poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki.

Program m.in.: budowa i konfiguracja własnej sieci WAN; komputer jako narzędzie pracy i zabawy; tworzenie publikacji z wykorzystaniem programu MS Publisher; drukowanie wielkoformatowe publikacji; programy do projektowania i aranżacji wnętrz i ogrodów; drukowanie wielkoformatowe projektów i aranżacji;