Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Stemplewie do lokalnego/regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie oraz utworzenie i doposażenie pracowni w CKZ w Stemplewie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania w zawodach zgodnych z potrzebami tego rynku (m.in.: elektryk, kelner, kucharz, barista, rolnik, pilarz, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie) poprzez utworzenie Punktu Informacji i Kariery, podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, oraz poprzez organizację kursów/szkoleń dla osób dorosłych z powiatów: łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego w zakresie: technologii robót wykończeniowych w budownictwie, operatora wózków jezdniowych, elektryka montażysty, SEP do 1KV, pilarza, baristy, kelnera oraz z doradztwa zawodowego, w terminie od 01.08.2022 r.do 30.06.2023 r.

 ckz oferta EFS

Deklaracja uczestnictwa 18 lat.docx

Deklaracja uczestnictwa pow. 18 lat.docx

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia.doc

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji.docx

ANEKS do Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji

Oświadczenie uczestnika projektu