Zawodowo w Stemplewie

W ramach zadania zaplanowano :

1. Spawanie metodą MAG-135 -  uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego, poddębickiego, zgierskiego zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy skierowane do 10 (10 M).  Uczestnik  zdobywa uprawnienia w zawodzie spawacza. Nabywa umiejętności w zakresie spawania blach spoinami pachwinowymi -spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych – metodą MAG. Uzyskuje przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 2 gr. po 5 osób. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

2. Spawanie metodą TIG – uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego, poddębickiego i zgierskiego zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy skierowane do 10 UP (10 M) 2 gr. po 5 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

3. Spawanie metodą MAG-135 i TIG  -  Kurs dla 2 nauczycieli

 • 331719911_872008640766258_141262469421940781_n
 • 331721146_1677172266075383_2614201518103023184_n
 • 331724171_1035480697324524_4658741467828273351_n
 • 331728498_6598775583486682_4519901497188118559_n
 • 331751254_2483321211844488_1064062509730041605_n
 • IMG_20230401_103720
 • IMG_20230401_103735
 • IMG_20230401_103745
 • IMG_20230401_103755

4. Kurs - wózki jezdniowe 3 gr. x 10 os.

 • IMG_1012
 • IMG_1013
 • IMG_1014
 • IMG_1016

5. Kurs SEP do 1 kV  2 gr. x 10 os

 • IMG_20230401_104910
 • IMG_20230401_105109
 • IMG_20230401_110459

6. Zakup wyposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik, maszyny u urządzenia rolnicze oraz organizacja spawalni.

W ramach zadania zaplanowano zakup doposażenia pracowni w CKZ/ST dla zawodów: kucharz (m.in.: robot, ekspres do kawy, plansze dydaktyczne), rolnik (m.in.: wózek widłowy,  ciągnik ) oraz utworzenie i wyposażenie zgodnie z wymogami rynku pracy pracowni do prowadzenia nauczania w zawodach: elektryk, w tym modernizacja pracowni i utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka egzaminacyjnego (poprzez zakup m.in.: stołów i szaf narzędziowych, tablic szkolnych, sprzętu TIK, narzędzi elektrycznych, podzespołów, mierników, przewodów, akcesoriów elektrycznych, podręczników); kelner (m.in.: zastawa stołowa, serwisy obiadowe, tace, wózki, stoły); barista (m.in. ekspresy do kawy, młynki, zestawy baristy, naczynia, sztućce); monter robót wykończeniowych w budownictwie (m.in. narzędzia, materiały zużywalne), pilarz (m.in.: pilarki, ostrzałki);

 • 027305d6-98ac-461d-836a-654e20859be5
 • 1f2bd1bd-989c-4753-85fa-2946264ce1fe
 • 4f6559b9-692e-4b57-91bb-9d2c11fc0918
 • 6b04a0b8-5780-4766-82da-dfe068f3ff1e
 • 84fdb994-aa9e-4a91-a877-fcbcdfc85c6b
 • 8779a1eb-0bf3-4423-a469-976dbff0e443
 • 8851e771-e90a-4a96-8e88-96a0b1df0a57
 • CCVW3183
 • CEUO0318
 • FKLC9449
 • HEAI8967
 • HIBR1962
 • LHHH9702
 • LZKH5965
 • MIOX1941
 • MLPB7299
 • XNJD9454
 • XRCZ5828
 • a0160e13-5fc1-4077-b853-9d58578f9b13
 • bf258947-0e8c-4b4a-8c65-cda004427a3c
 • bff8e40d-f9aa-4cf6-8881-d9118ea418df
 • ec556b1e-9369-4db2-bc7e-9738296f3add

 RTQL7227

IMG3195IMG3192IMG3194IMG3190

 

Kurs Akademia Doradcy zawodowego, nauczyciele nabędą kompetencje wykonywania bilansu kompetencji zawodowych, diagnozy predyspozycji, praktycznego zastosowania testów, kwestionariuszy;

Kurs Akademia Coachingu, nauczyciele nabędą kompetencje: stosowania narzędzi do pracy z klientem, prowadzenia działań w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego;

Kurs "Instruktor- wykładowca szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych: nauczyciele nabędą uzyskają kwalifikacje do prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych, potwierdzone egzaminem (UDT) i wydaniem świadectwa.

Szkolenia z obsługi zakupionego w pr. sprzętu, wyposażenia - nauczyciele nabędą kompetencje obsługi i wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

a)Doradztwo grupowe

Program  m.in.: Ja jako człowiek(predyspozycje, mocne i słabe strony, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem ), nauka i praca (rynek pracy, zawody, pracodawcy), planowanie kariery zawodowej (trening podejmowania decyzji, proces rekrutacji, współpraca z PUP, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna);

b) Doradztwo indywidualne

Wyznaczanie indywidualnego celu rozwoju kariery, stawianie nowych wyzwań zawodowych. Efekty : kompetencje samodzielnego planowania ścieżki własnej kariery i podejmowania prawidłowych decyzji zawodowych. W ramach zadania utworzony zostanie PIK, w tym adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia m.in. w meble, tablice, ekran, niszczarkę, sprzęt TIK, programy, testy oraz materiałów do zajęć.


 

 • IMG_20230320_120207
 • IMG_20230320_120235
 • IMG_20230320_120253
 • IMG_20230320_120308
 • IMG_20230320_120324