Zawodowo w Stemplewie

W ramach zadania zaplanowano :

1. Spawanie metodą MAG-135 -  uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego, poddębickiego, zgierskiego zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy skierowane do 10 (10 M).  Uczestnik  zdobywa uprawnienia w zawodzie spawacza. Nabywa umiejętności w zakresie spawania blach spoinami pachwinowymi -spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych – metodą MAG. Uzyskuje przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 2 gr. po 5 osób. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

2. Spawanie metodą TIG – uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego, poddębickiego i zgierskiego zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy skierowane do 10 UP (10 M) 2 gr. po 5 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

3. Spawanie metodą MAG-135 i TIG  -  Kurs dla 2 nauczycieli

4. Kurs - wózki jezdniowe 3 gr. x 10 os.

5. Kurs SEP do 1 kV  2 gr. x 10 os

 

6. Zakup wyposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik, maszyny u urządzenia rolnicze oraz organizacja spawalni.

 • 330341886_968890047608925_5747313109309407255_n
 • 330356688_131090372993033_1635480915824682788_n
 • 330386738_739850920836254_5364627254052462589_n
 • 331719911_872008640766258_141262469421940781_n
 • 331721146_1677172266075383_2614201518103023184_n
 • 331724171_1035480697324524_4658741467828273351_n
 • 331728498_6598775583486682_4519901497188118559_n
 • 331738230_142392272074467_5307406954346796541_n
 • 331751254_2483321211844488_1064062509730041605_n

W ramach zadania zaplanowano zakup doposażenia pracowni w CKZ/ST dla zawodów: kucharz (m.in.: robot, ekspres do kawy, plansze dydaktyczne), rolnik (m.in.: wózek widłowy,  ciągnik ) oraz utworzenie i wyposażenie zgodnie z wymogami rynku pracy pracowni do prowadzenia nauczania w zawodach: elektryk, w tym modernizacja pracowni i utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka egzaminacyjnego (poprzez zakup m.in.: stołów i szaf narzędziowych, tablic szkolnych, sprzętu TIK, narzędzi elektrycznych, podzespołów, mierników, przewodów, akcesoriów elektrycznych, podręczników); kelner (m.in.: zastawa stołowa, serwisy obiadowe, tace, wózki, stoły); barista (m.in. ekspresy do kawy, młynki, zestawy baristy, naczynia, sztućce); monter robót wykończeniowych w budownictwie (m.in. narzędzia, materiały zużywalne), pilarz (m.in.: pilarki, ostrzałki);

 • CCVW3183
 • CEUO0318
 • FKLC9449
 • HEAI8967
 • HIBR1962
 • LHHH9702
 • LZKH5965
 • MIOX1941
 • MLPB7299
 • XNJD9454
 • XRCZ5828

 RTQL7227

IMG3195IMG3192IMG3194IMG3190

 

Kurs Akademia Doradcy zawodowego, nauczyciele nabędą kompetencje wykonywania bilansu kompetencji zawodowych, diagnozy predyspozycji, praktycznego zastosowania testów, kwestionariuszy;

Kurs Akademia Coachingu, nauczyciele nabędą kompetencje: stosowania narzędzi do pracy z klientem, prowadzenia działań w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego;

Kurs "Instruktor- wykładowca szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych: nauczyciele nabędą uzyskają kwalifikacje do prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych, potwierdzone egzaminem (UDT) i wydaniem świadectwa.

Szkolenia z obsługi zakupionego w pr. sprzętu, wyposażenia - nauczyciele nabędą kompetencje obsługi i wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

a)Doradztwo grupowe

Program  m.in.: Ja jako człowiek(predyspozycje, mocne i słabe strony, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem ), nauka i praca (rynek pracy, zawody, pracodawcy), planowanie kariery zawodowej (trening podejmowania decyzji, proces rekrutacji, współpraca z PUP, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna);

b) Doradztwo indywidualne

Wyznaczanie indywidualnego celu rozwoju kariery, stawianie nowych wyzwań zawodowych. Efekty : kompetencje samodzielnego planowania ścieżki własnej kariery i podejmowania prawidłowych decyzji zawodowych. W ramach zadania utworzony zostanie PIK, w tym adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia m.in. w meble, tablice, ekran, niszczarkę, sprzęt TIK, programy, testy oraz materiałów do zajęć.


 

 • IMG_20230320_120207
 • IMG_20230320_120235
 • IMG_20230320_120253
 • IMG_20230320_120308
 • IMG_20230320_120324