Zawodowo w Stemplewie

W ramach zadania zaplanowano zakup doposażenia pracowni w CKZ/ST dla zawodów: kucharz (m.in.: robot, ekspres do kawy, plansze dydaktyczne), rolnik (m.in.: wózek widłowy,  ciągnik ) oraz utworzenie i wyposażenie zgodnie z wymogami rynku pracy pracowni do prowadzenia nauczania w zawodach: elektryk, w tym modernizacja pracowni i utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka egzaminacyjnego (poprzez zakup m.in.: stołów i szaf narzędziowych, tablic szkolnych, sprzętu TIK, narzędzi elektrycznych, podzespołów, mierników, przewodów, akcesoriów elektrycznych, podręczników); kelner (m.in.: zastawa stołowa, serwisy obiadowe, tace, wózki, stoły); barista (m.in. ekspresy do kawy, młynki, zestawy baristy, naczynia, sztućce); monter robót wykończeniowych w budownictwie (m.in. narzędzia, materiały zużywalne), pilarz (m.in.: pilarki, ostrzałki);

Kurs Akademia Doradcy zawodowego, nauczyciele nabędą kompetencje wykonywania bilansu kompetencji zawodowych, diagnozy predyspozycji, praktycznego zastosowania testów, kwestionariuszy;

Kurs Akademia Coachingu, nauczyciele nabędą kompetencje: stosowania narzędzi do pracy z klientem, prowadzenia działań w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego;

Kurs "Instruktor- wykładowca szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych: nauczyciele nabędą uzyskają kwalifikacje do prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych, potwierdzone egzaminem (UDT) i wydaniem świadectwa.

Szkolenia z obsługi zakupionego w pr. sprzętu, wyposażenia - nauczyciele nabędą kompetencje obsługi i wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

a)Doradztwo grupowe

Program  m.in.: Ja jako człowiek(predyspozycje, mocne i słabe strony, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem ), nauka i praca (rynek pracy, zawody, pracodawcy), planowanie kariery zawodowej (trening podejmowania decyzji, proces rekrutacji, współpraca z PUP, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna);

b) Doradztwo indywidualne

Wyznaczanie indywidualnego celu rozwoju kariery, stawianie nowych wyzwań zawodowych. Efekty : kompetencje samodzielnego planowania ścieżki własnej kariery i podejmowania prawidłowych decyzji zawodowych. W ramach zadania utworzony zostanie PIK, w tym adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia m.in. w meble, tablice, ekran, niszczarkę, sprzęt TIK, programy, testy oraz materiałów do zajęć.


 

a)Kurs baristy

Program ,m.in.: gatunki i sposoby obróbki kawy, organizacja pracy za barem, obsługa urządzeń barowych, techniki parzenia i ubicia kawy, zasady bhp. Efekty  m.in.: kompetencje obsługi urządzeń barowych (młynka, ekspresu), przygotowania różnych rodzajów kaw (cappuccino, latte, americano, espresso), spieniania mleka;

b)Kurs kelner

Program m.in.: zasady ustawienia, dekorowania i nakrycia stołów, obsługa gościa, budowanie relacji z klientami, techniki sprzedaży napojów, przystawek, dań głównych, deserów; zasady serwowania win. Efekty m.in.: kompetencje obsługi gościa w restauracji, nakrycia stołów, serwowania win. Zostaną zakupione stroje kelnerskie oraz inne doposażenie.


 

a) Kurs  elektryka montażysty.

Program m.in.: kable i przewody elektryczne, zabudowa rozdzielnicy modułowej, montaż instalacji elektrycznej (oświetlenia, gniazd, odbiorników AGD), osprzęt modułowy, schematy i praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej;

b) Kurs SEP do 1KV

Program m.in.: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1KV, urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1KV, zespoły prądotwórcze o mocy pow.50 kW, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczna sieć trakcyjna, aparatura kontrolno-pomiarowa; Zakończony egzaminem przed Komisją SEP, wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Efekty m.in.: czyta ze zrozumieniem schematy instalacji elektryczne, dobiera osprzęt/urządzenia, wykonuje instalacje elektryczne oraz posiada kompetencje zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji(w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1KV).