Program obejmuje m.in.: zapoznanie z regulaminem z zasadami BHP i rozpoznanie potrzeb dziecka, przełamywanie lęku i obaw, kąpiele relaksacyjne, masaż podwodny, kąpiel w wannie z hydromasażem, masaż segmentowy ciała, kąpiel w wannie wirowej, ćwiczenia i zabawy w wodzie. Efekty, m.in.: usprawnienie w zakresie czynności samoobsługowych, przełamywanie lęku i obaw, rozluźnienie napięcia mięśniowego, wzmocnienie osłabionych mięśni, aktywizacja mięśni oddechowych.


Zajęcia realizowane są w sali hydromasażu, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt m.in. wannę hydromasażu, wannę wirową kończyn dolnych, wannę wirową lędźwiowo - krzyżową i kończyn dolnych, masażery stóp, wannę do masażu segmentowego i podwodnego. Zajęcia polegają na wykonywaniu masażu całego ciała lub wybranych jego elementów strumieniem o regulowanym ciśnieniu, pod poziomem wody przy zastosowaniu specjalnych dysz. W zadaniu bierze udział dwoje dzieci. Podczas zajęć utrwalane są umiejętności samoobsługowe oraz eliminowane stany napięcia emocjonalnego. Poza tym uczestnicy zajęć biorą udział w wielu zabawach, ćwiczą motorykę małą i dużą, wykonują na miarę swoich możliwości rozwojowych proponowane ćwiczenia w wodzie.20221010081008

20220915141241202210100810232022111014083220221110140152