Program obejmuje m.in.: diagnoza neurologopedyczna, terapie manualne, metoda neurobiologiczna, elementy terapii Castillo Moralesa, mioterapia układu oralnego, masaż Shantali, inezjo-taping oralny. Efekty, m.in.: usprawnienie procesu komunikacji niewerbalnej, aparatu oralnego/artykulacyjnego, kształtowanie i rozwijanie rozumienia mowy, wyrównanie opóźnień w rozwoju mowy, poprawa pamięci symultatywnej i sekwencyjnej, usprawnienie słownika czynnego i biernego.


Zajęcia neurologopedii w ramach projektu RPO odbywają się w bieżącym roku szkolnym indywidualnie dla dwóch uczniów przedszkola.

Program zajęć obejmuje:

 1. Diagnozę neurologopedyczną każdego dziecka, czyli:
 • ocenę odruchowych reakcji oralnych w zależności od wieku rozwojowego dziecka,
 • ocenę budowy anatomicznej narządów mowy,
 • ocenę funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (pozycja spoczynkowa narządów mowy, dojrzałość funkcji połykania, ocenę funkcji oddychania),
 • ocenę umiejętności pokarmowych (nagryzanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, funkcja picia),
 • ocenę umiejętności poznawczych wg wybranego wystandaryzowanego testu – np. MFDR,
 • próbę oceny kształtującej się lateralizacji,
 • ocenę sposobu komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego),
 • ocenę rozumienia mowy (kontekst, konsytuacja, rozumienie precyzyjne).
 1. Usprawnianie procesu komunikacji niewerbalnej poprzez wprowadzanie technik komunikacji alternatywnej i wspomagającej mowę (mimika, gesty, rytmogesty, symbole komunikacji obrazkowej PCS);
 2. Budowanie kompetencji komunikacyjnych dzieci;
 3. Usprawnianie funkcjonowania aparatu oralnego;
 4. Masaż wibracyjny normalizujący nieprawidłowe napięcie mięśniowe;
 5. Usprawnianie umiejętności pokarmowych;
 6. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny;
 7. Usprawnianie aparatu oddechowego – kształtowanie właściwego toru oddychania, wydłużanie fazy wydechowej;
 8. Ćwiczenia słuchu fonematycznego;
 9. Rozwijanie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z wykorzystaniem programów multimedialnych;
 10. Kształtowanie i rozwijanie rozumienia mowy;
 11. Rozwijanie pamięci słuchowej;
 12. Ćwiczenia usprawniające słownik czynny i bierny;
 13. Kształtowanie prawidłowych wzorców słuchowych mowy;
 14. Wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy;
 15. Ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo– słuchowo– ruchowej;
 16. Ćwiczenia pamięci symultatywnej i sekwencyjnej;
 17. Modelowanie prawidłowego zachowania komunikacyjnego;
 18. Alternatywne sposoby komunikacji z otoczeniem- Mówik.

W ramach programu terapii wykorzystywane są metody wspierające:

 • terapie manualne (manualna terapia dysfagii, manualna terapia krtani
 • metoda neurobiologiczna, metoda sekwencyjno-symultaniczna (stymulowanie umiejętności prawo i lewo-półkulowych w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej)
 • elementy Ustno-Twarzowej Terapii Regulacyjnej Castillo Moralesa (niwelowanie zaburzeń pokarmowych, sensorycznych oraz wyrównywanie napięcia mięśniowego w obrębie oralnym)
 • mioterapia układu oralnego
 • ergoterapia (terapia ręki)
 • elementy metody werbo-tonalnej.
 • DSC_0058
 • DSC_0073
 • DSC_0075
 • DSC_0085