Program obejmuje ćwiczenia m.in.: rytmiczne, oddechowe, inhibicyjno- incytacyjne, słuchowe, kształtujące równowagę, koordynację wzrokowo- ruchową, improwizacje ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami. Efekty: usprawnienie całego ciała, koordynacji ruchowo- przestrzennej, orientacji przestrzennej, pobudzenie do działania, do samodzielnego myślenia, rozładowanie nadmiaru energii, wyciszenie nadmiernego napięcia psychicznego.


 b5fbfcfd-617f-4450-a0f7-e0c9cd37f04d90567f1d-4e94-4704-a5c5-21e3372ae67074a0edf9-7762-418e-a784-91697991b6fdb3e1fa55-209a-493d-8392-6dd4b9d5d01cfe158d65-2d4a-4ba0-8f48-acad2e59cb0a