Dzieci na 5 w Stemplewie

Program obejmuje m.in.: zapoznanie z regulaminem z zasadami BHP i rozpoznanie potrzeb dziecka, przełamywanie lęku i obaw, kąpiele relaksacyjne, masaż podwodny, kąpiel w wannie z hydromasażem, masaż segmentowy ciała, kąpiel w wannie wirowej, ćwiczenia i zabawy w wodzie. Efekty, m.in.: usprawnienie w zakresie czynności samoobsługowych, przełamywanie lęku i obaw, rozluźnienie napięcia mięśniowego, wzmocnienie osłabionych mięśni, aktywizacja mięśni oddechowych.


Program obejmuje m.in.: zaznajomieniem ze zwierzęciem, jazda bez zadaniowa (nauka poprawnego dosiadu, głaskanie grzywy, klepanie po szyi) zabawy i ćwiczenia na koniu stojącym lub idącym z wykorzystaniem rekwizytów takich jak woreczki z grochem, piłki obręcze maskotki, podziękowanie koniowi i podanie poczęstunku. Efekty, m.in.: kształtowanie równowagi i orientacji przestrzennej, uaktywnianie i wzmacnianie gorsetu mięśniowego, uaktywnianie mięśni kontrolujących ruch głowy, nabranie zaufania do nowej sytuacji i kontaktu z obcymi osobami, poprawa komunikacji ze świtem zewnętrznym, rozładownie napięcia i podniesienie samooceny.


Program obejmuje m.in.: diagnoza neurologopedyczna, terapie manualne, metoda neurobiologiczna, elementy terapii Castillo Moralesa, mioterapia układu oralnego, masaż Shantali, inezjo-taping oralny. Efekty, m.in.: usprawnienie procesu komunikacji niewerbalnej, aparatu oralnego/artykulacyjnego, kształtowanie i rozwijanie rozumienia mowy, wyrównanie opóźnień w rozwoju mowy, poprawa pamięci symultatywnej i sekwencyjnej, usprawnienie słownika czynnego i biernego.


Program obejmuje ćwiczenia m.in.: rytmiczne, oddechowe, inhibicyjno- incytacyjne, słuchowe, kształtujące równowagę, koordynację wzrokowo- ruchową, improwizacje ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami. Efekty: usprawnienie całego ciała, koordynacji ruchowo- przestrzennej, orientacji przestrzennej, pobudzenie do działania, do samodzielnego myślenia, rozładowanie nadmiaru energii, wyciszenie nadmiernego napięcia psychicznego.


 

Program ramowy  m.in.: podstawowe umiejętności prospołeczne, emocje i strategie radzenia sobie z emocjami, komunikacja werbalna i niewerbalna, trudne sytuacje w przedszkolu i poza nim; zawieranie i podtrzymywanie znajomości, zadawanie pytań, mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE, inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy, proszenie o pomoc i pomaganie innym; mówienie i przyjmowanie komplementów. Efekty wsparcia, m.in.: nabycie umiejętności kontroli mimiki, tonu głosu, postawy ciała, rozładowywania napięcia i radzenia sobie ze złością; poprawa umiejętności współpracy w grupie, włączania się, podtrzymywania rozmowy, proszenia o pomoc, mówienia komplementów.