Treningi EEG Biofeedback w naszej placówce wykorzystywane są w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci uczniów jak i tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów. Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. 
Placówka posiada również okulary AVS. AVS to metoda audiowizualnej stymulacji mózgu, która, podobnie jak EEG Biofeedback, należy do metod modyfikujących wzorzec fal mózgowych.
AVS jest to przenośne urządzenie elektroniczne z wbudowanymi programami, okularami i słuchawkami. Metoda AVS wykorzystuje znane działanie światła i dźwięku na częstotliwość pracy mózgu. Mózg jest bardzo wrażliwy na drażnienie i reaguje na sygnały z okularów i słuchawek tak, że przystosowuje swoją częstotliwość do podawanej częstotliwości z aparatu AVS. Ten efekt nazywa się wodzeniem rytmów mózgu, ponieważ wg świetlnych i dźwiękowych impulsów aparatów zwanych AVS, mózg zmienia swoją chwilową frekwencję fal mózgowych. Przez to zmienia rodzaj swojej czynności: od stanu relaksu aż do stanu pełnego skoncentrowanego czuwania.

bfb3bfb1

 

Rozwija w dziecku cechy psychomotoryczne, poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia organizm i kształtuje prawidłową postawę. Stosowana w wieku przedszkolnym ma na celu dostarczanie dzieciom i młodzieży bodźców rozwojowych, wyrabianie naturalnych ruchów i ich poprawności, korygowanie dysproporcji rozwojowych, ogólny rozwój, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy.

202012210812222020122108105020201221080519202012210803242020122108083620201221080421