22 listopada bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej ZPEWiR w Stemplewie reprezentowali naszą placówkę podczas XXVII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego w Wieluniu, który odbywał się pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół specjalnych z całego województwa. Nasi wychowankowie odnieśli duży sukces zajmując czołowe miejsca. Uczeń oddziału VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w SOSW w Stemplewie zdobył II miejsce za wykonanie i interpretację tekstu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka”, a uczennica oddziału V zdobyła III miejsce za recytację wiersza W. Bełzy „Modlitwa polskiej dziewczynki” Sukcesem okazał się również występ ucznia III oddziału, który zdobył wyróżnienie za prezentację wiersza A. Słonimskiego „Polska”. Naszym zwycięzcom należą się wielkie gratulacje za tak duże osiągnięcie. Wkład pracy, który włożyli w przygotowanie prezentacji pamięciowej zaprocentował najwyższymi notami. Celem konkursu było upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie na konkurs, a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

foto b