23 października 2023r. uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w wycieczce do Kina Górnik w Łęczycy oraz Pizzerii K-2 w Łęczycy. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu oraz integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

foto b