Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy informuje, że:

Pierwszym dniem zajęć roku szkolnego 2023/2024 jest 4 września 2023 r. (poniedziałek)

Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny odbędzie się:

dla  PRZEDSZKOLA i  UCZNIÓW SOSW  w sali gimnastycznej o godz. 9.00   

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii informuje, że:

Pierwszym dniem zajęć w roku szkolnym 2023/2024 jest 4 września 2023r. tj. poniedziałek.

Apel inaugurujący rok szkolny odbędzie się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej.

Przyjęcia do internatu wychowanków MOS, którzy uczęszczali w roku ubiegłym w dniu 04-09-2023 od godziny 6.00 do 10.00

PRZYJĘCIA DO MOS-u W STEMPLEWIE DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW  W DNIU  4 września 2023 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 14.00 zgodnie z procedurą- wg planu ustalonego przez p. kierownika internat

1-2-3 września 2023 r. internat nieczynny.

Po uroczystym apelu – spotkanie przedszkolaków z wychowawcami oddziałów w salach przedszkolnych

WSZYSTKIE SZKOŁY SOSW

Po uroczystym apelu – spotkanie uczniów z wychowawcami oddziałów w salach lekcyjnych.

Internat  SOSW  pracuje wg planu ustalonego przez kierownika internatu. Szkoła pracuje wg planu lekcji.

WSZYSTKIE SZKOŁY MOS 

Po uroczystym apelu – spotkanie uczniów z wychowawcami oddziałów  w salach lekcyjnych.

Internat  MOS pracuje wg planu ustalonego przez kierownika internatu.  Szkoła pracuje wg planu lekcji.

Posiłki - Zaczynamy II śniadaniem dla dzieci z SOSW od godz.10.00, a dla dzieci z MOS od godz.10.35 w dniu 04.09.2023r( poniedziałek) dla dzieci  których rodzice wykupili posiłki z góry.

Ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokonać  u głównej księgowej placówki – sala Nr A/119 w kwocie 30,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r. (ubezpieczyciel zostanie wybrany przez Radę Rodziców).