W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi powstała nowa ekopracownia w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Nowoczesna, kreatywna i funkcjonalna pracownia EKOklasa m. in. wyposażona jest w nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i rośliny. Wyposażenie ma zachęcić uczniów do pracy w grupie, a nauczycielowi ułatwić efektywne stosownie aktywizujących metod pracy. Przeprowadzono także remont pomieszczenia. Jest nowa podłoga i pomalowane ściany. Kolorystyka zastosowana w pracowni tworzy przyjazną przestrzeń, która ma wpływać na aktywność i koncentrację oraz dobrą komunikację. Liczymy, że to zachęci i zainspiruje uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych. Z nowej sali uczniowie będą mogli korzystać już od nowego roku szkolnego.

Łączna wartość zadania wyniosła 61.300,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 58.000,00 zł, wkład własny Powiatu Łęczyckiego 3.300,00 zł.

foto b