Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Przyjaciel placówki w Stemplewie.

Drodzy Uczniowie!

Gratuluję wszystkim Uczniom otrzymującym promocję do następnej klasy. Dziękuję Wam za wysiłek i zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umiejętności. Gratuluję wyników w nauce oraz sukcesów wielkich i małych.

Absolwentom życzę wytrwałości w dążeniu do celu. Kochani Uczniowie! Każdy z Was jest niepowtarzalnym, wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach!  Życzę Wam abyście w nowych szkołach odnaleźli swoje miejsce, byście znaleźli nowych przyjaciół, jednocześnie nie zapominając o dawnych znajomościach, miejscach i ludziach, z którymi byliście dotychczas związani.

Szanowni Rodzice! Przyjaciele!

Dziękuję za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły i zaangażowanie. Wszystkim Rodzicom, przyjaciołom placówki na czele z Radą Rodziców, ogromnie dziękuję.

Koleżanki i koledzy!

Gronu Pedagogicznemu, swoim  zastępcom p. wicedyrektor i p. kierownikowi internatu oraz Pracownikom Administracji i Obsługi dziękuję za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży. Dziękuję za podejmowany w codziennej pracy wysiłek w wychowanie, bezpieczeństwo naszych wychowanków i za dbałość o edukację.  Serdecznie dziękuję za wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Życzę wszystkim bezpiecznego, spokojnego i udanego wypoczynku.         

Do zobaczenia we wrześniu!
Dyrektor ZPEWIR  w Stemplewie Andrzej Zielonka

foto b