16 grudnia 2022 r, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią i obostrzeniami z tym związanymi, znów w naszej placówce zasiedliśmy do wspólnego wigilijnego stołu. Wśród uczestników byli uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy ZPEWIR, emeryci, rodzice i grono wiernych przyjaciół. Byli także przedstawiciele władz i instytucji samorządowych z Powiatu Łęczyckiego, Gminy Świnice Warckie, władze oświatowe z Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura Kutno  i lokalni przedsiębiorcy. Większość z nich to wypróbowani od lat przyjaciele, którzy z dobroci serca wspierają naszych wychowanków. Za ten gest serdecznie dziękujemy… Uroczystość rozpoczął występ artystyczny połączonych sił SOSW i MOS pod tytułem "Zawsze jest Boże Narodzenie". Młodzi "aktorzy" ukazali fakt przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, który dwa tysiące lat temu zmienił dzieje świata wkraczając w życie człowieka. Od tego wydarzenia Boże Narodzenie może być zawsze, nawet każdego dnia - w sercach ludzi, gdy będziemy traktować się z należytą godnością, szacunkiem i miłością, gdy potrafimy wyciągać ręce do zgody, przebaczać i budować pokój między nami. Następnie wychowankowie podarowali gościom prezenty bożonarodzeniowe - choinki wykonane ze sznurka. W dalszej części pan Dyrektor Andrzej Zielonka powitał uczestników spotkania, a szczególnie ciepłe słowa skierował do darczyńców, którzy wielkimi sercami odpowiedzieli na prośbę pomocy w przygotowaniu paczek świątecznych dla wychowanków. Głos zabrali także niektórzy goście, którzy złożyli obecnym świąteczne życzenia. W kolejną część spotkania wprowadziło przekazanie do szkoły Betlejemskiego Światła Pokoju. Przedstawiciel Hufca ZHP Uniejów w krótkich słowach wyjaśnił także ideę tego pięknego gestu. Później ksiądz Wojciech - katecheta pobłogosławił oraz poświęcił opłatki, a do uczestników Wigilii wypowiedział życzenia bożonarodzeniowe. Uczennica odczytała perykopę Ewangelii o narodzeniu Jezusa, a obecni wśród serdecznych uścisków dłoni i wzajemnych życzeń przełamywali opłatki. Następnie przystąpiliśmy do spożywania tradycyjnych potraw wigilijnych. Wśród nich były smażone ryby, śledzie, barszcz, kapusta z grochem i makiełki oraz inne przysmaki. Podczas wieczerzy przyszedł bardzo wyczekiwany przez dzieci Święty Mikołaj w biskupich szatach. Dzieci otrzymały obfite świąteczne paczki żywnościowe. W tym przedsięwzięciu św. Mikołaja wsparło Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” i liczni darczyńcy, którzy otworzyli serca i portfele hojnie obdarowując wychowanków placówki. Odbierając prezenty, dzieci śpiewały kolędy, piosenki świąteczne i rozmawiały z Mikołajem. Pan Dyrektor podziękował zaangażowanym osobom za udzielone wsparcie. Od początku spotkania wytworzyła się miła, serdeczna, domowa atmosfera. Każde spotkanie wigilijne jest wzruszającym przeżyciem dla uczniów, a także dla przybyłych gości, którzy zabierają ciepły wizerunek naszej placówki w swoje środowiska. Dla dzieci, czasami z różnych powodów pozbawionych przez los uczuć rodzicielskich, jest to mała namiastka domu, szczęśliwego dzieciństwa i dobrego życia. Dzięki przychylności i operatywności Dyrekcji oraz ludzi dobrej woli i instytucji, które nigdy nie zawodzą otwierając serca i kieszenie, nasi podopieczni czują się dowartościowani. Liczne jest także grono osób zaangażowanych w różnej formie w bezpośrednie przygotowanie wigilii. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za każdy przejaw życzliwości, pomocy i podarowanego czasu.

foto b