7 czerwca 2022 roku już po raz XX odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku Turniej Ekologiczny. Tym razem program merytoryczny turnieju obejmował wybrane treści programu nauczania z biologii, chemii, geografii, fizyki i ekologii.

Turniej miał formę zespołową. Do wykonania było 10 zadań. Niektóre miały charakter praktyczny np.: segregacja odpadów, czy rozpoznawanie gatunków roślin. Trzeba było wykazać się znajomością zagadnień z zakresu ekologii. Stemplewska drużyna ZPEWIR w składzie Natalia, Amelia i Mikołaj uzyskała wysoką punktację i zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy. Laureaci otrzymali dyplom i upominki.

foto b